Geschiedenis

Gesticht door enkele enthousiastelingen voor de fotografie zag "Fotoclub Studio 1" op 4 oktober 1968 het levenslicht. De vereniging had haar eigen statuten en vergaderde aanvankelijk in het parochiaal centrum van Sint Baafs te Sint-Andries.De naam werd ontleend aan de studio waar om de veertien dagen vergaderd werd. De nadruk ligt vooral op een vriendenkring waarbij iedereen zijn persoonlijke visie op fotografie kan ontwikkelen. De club wordt gesteund door de Stad Brugge met een subsidie en is tevens lid van "De Westvlaamse Federatie van Foto- en Diakringen" alsook van de overkoepelende organisatie "Het Centrum voor Beeldexpressie". Al bestaat de club vijftig jaar, toch is men nog maar aan de derde voorzitter toe.

Read More

Aanvankelijk voorgezeten door Jos Claeys en in 1970 opgevolgd door Ghislain Rodeyns, die dan weer in 1998 de fakkel doorgaf aan de huidige voorzitter Martin Davans.

Aanvankelijk gestart met een tiental leden groeide het aantal stilaan tot een dertigtal wat de laatste jaren nog is gestegen tot een vijftigtal leden. Door ons meer te focussen op de nieuwe richting die de fotografie uitgaat is sinds een aantal jaar een permanente verjonging van de club merkbaar. Jongeren kunnen zelf eens proberen en ondervinden hoe de nieuwe evolutie in de fotografie toelaat om zeer creatieve paden te bewandelen.

Oud Logo Studio1De clubleden streefden er van in de beginfase naar, om steeds betere resultaten te bereiken, en om dit te verwezenlijken beoordelen de clubleden, zonder daarom in competitie te vervallen, op geregelde tijdstippen de werken van elkaar, met een rangschikking van het binnengebrachte materiaal en volgens verscheidene thema’s, zoals sport, vrij onderwerp enz . Ieder lid kan echter zelf bepalen of hij of zij ten persoonlijke titel wenst mee te doen aan wedstrijden. De volgende stap was de confrontatie met het publiek en zo ontstonden op regelmatige tijdstippen tentoonstellingen.

Aanvankelijk werd de tentoonstelling georganiseerd om de twee jaar, soms in samenwerking met andere clubs. Op de vergaderingen die plaats vinden de 1ste en 3de vrijdag van de maand, worden dan ook regelmatig gastsprekers uitgenodigd, die een bepaald aspect van de fotografie komen belichten. Zoals de meeste clubs, zijn wij ook van het zwart-wit beeld naar de kleurenfoto overgeschakeld, om nadien de dia te omhelzen. De volgende stap was om diareeksen te maken, ondersteund met muziek en commentaar. Daarom werd de naam in 1982 gewijzigd in "Foto en diaclub Studio 1" Om de evolutie van de laatste decenia in de fotografie te volgen en de trein naar de toekomst niet te missen, is men dan ook meer en meer naar de nieuwe technieken overgeschakeld. Waren sommige leden aanvankelijk terughoudend over de digitale fotografie, dan heeft de club de laatste jaren volledig de kaart van de digitale fotografie getrokken. De nadruk werd dan ook geleidelijk verschoven van een technisch goed gemaakte foto die een momentopname van de werkelijkheid of een emotie vastlegde, naar verschillende opeenvolgende foto’s die samen een verhaal vertellen, zonder daarom de kwaliteit van iedere afzonderlijke foto uit het oog te verliezen. Zo legt de club zich meer en meer toe op het maken van digitale reeksen. Dit impliceert natuurlijk, dat niet alleen het beeld dat wordt gefotografeerd belangrijk is, maar ook de verwerking van de verschillende beelden. Daarom besteedt men steeds meer tijd om met het gebruik van de computer, de technieken die noodzakelijk zijn, om de foto’s in een reeks te verwerken, aan bod te laten komen. Om deze doelstelling te bereiken wordt er ook steeds meer aandacht besteed aan het gebruik van de computer als hulpmiddel. Meerdere leden hebben dan ook cursussen van Photoshop gevolgd, die ook de andere leden ten goede komen. Het gebruik van verschillende verwerkingsprogramma’s wordt ook niet vergeten, en de ervaringen van elk lid alsook de problemen die zich hierbij stellen worden systematisch besproken, zodat een lid dat minder beslagen is in het gebruik van de nieuwste technieken toch niet verweesd achterblijft en mee evolueert met de ganse groep. Verder wordt er veel aandacht besteed aan de muziek die een dergelijke reeks moet vergezellen, wat dus aanleiding geeft om gastsprekers uit te nodigen die deze competentie onder de knie hebben. De club heeft tevens een website www.studio1brugge.be waarop elk lid een aantal werken kan plaatsen. Men streeft er wel naar om hiervan een dynamische website te maken, met een regelmatige rotatie van nieuw werk. Om de vriendschapsbanden tussen de leden aan te halen, en het nodige materiaal te verzamelen, organiseert men jaarlijks enkele gezamenlijke activiteiten, zoals wandelingen, het bezoeken van musea en tentoonstellingen en niet te vergeten een weekend in september waar de leden en hun familie elkaar beter leren kennen.