Mechelen

Op zondag, 25 september 2022 ging Studio1 op daguitstap in Mechelen.

Clubuitstappen

Impressies van onze uitstappen met de club:

(foto's JohanV)

Clubvergadering

Impressies van een clubvergadering:

(foto's Guido)

Fotoclub STUDIO 1 uit Brugge bestaat 50 jaar!

In 1968 stichtten enkele enthousiaste amateurfotografen ‘Fotoclub Studio 1’. Ondertussen zijn we vijftig jaar verder en de fotoclub heeft ondertussen een zestigtal leden! Om hun vijftigjarig bestaan te vieren, wordt een tentoonstelling georganiseerd in het Meersenhuis te Brugge. Deze kan van vrijdag 26 tot en met maandag 29 oktober bezocht worden.

De eerst en derde vrijdag van de maand komen de leden van Fotoclub Studio 1 samen om ideeën uit te wisselen en de resultaten van hun hobby en passie on- derling te bespreken. De rode draad binnen de club is en blijft de vriendschap. “De fotoclub blijft in de eerste plaats een vriendenkring. Het sociaal contact wordt door de bijeenkomsten onderhouden. We bezien het als een middel om door creativiteit de dagelijkse sleur even te breken! Alle activiteiten zijn door- spekt met gezonde ontspanning. Soms gastronomisch, soms cultureel”, vertelt het bestuur. Om de vriendschapsbanden tussen de leden te versterken en ken- nis te delen, organiseren ze jaarlijks enkele gezamenlijke activiteiten zoals wan- delingen, het bezoeken van musea en tentoonstellingen en hun weekenduitstap in september waar de leden en hun familie elkaar beter leren kennen. Verder wordt de agenda aangevuld met voorstellingen van portfolio’s door de leden, uitwisseling van ervaring aan de hand van beknopte uiteenzettingen en nu en dan een voordracht door kwaliteitsbegeleiders of professionele fotograferen om hen verder te verdiepen in bepaalde facetten van de fotografie.

Jaarlijks organiseert Fotoclub Studio 1 een tentoonstelling die een overzicht geeft van wat ze in het voorbije jaar hebben gepresteerd. Het is steeds een grote uitdaging om deze te organiseren! De tentoonstelling is heel gevarieerd

met onder andere tientallen afgedrukte foto’s met vrij thema en recente wer- ken van de leden gepresenteerd op flatscreens en volgens een vooropgesteld thema. De meest beoefende thema’s van de club zijn architectuur, portret en modellen, landschap, macro en straat- en urbanfotografie. Tot slot produceren ze ook multimediareeksen met uiteenlopende onderwerpen.

Dit jaar is de tentoonstelling wel zéér speciaal, want het is ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag! Aan de hand van een vooraf opgemaakt draaiboek werden alle leden aangemoedigd om te fotograferen in functie van de ten- toonstelling. De foto’s worden tijdens de tentoonstelling onder allerlei vormen en presentaties vertoond. Je kan genieten van een veertigtal prints, zes flats- creens met digitale werken, de digitale projectie ‘The best off’, een diareeks over Brugge van weleer en een fotomuseum met oude toestellen. Uniek is ook de projectieruimte LANTERNA MAGICA, waar op een magische wijze en door- lopend twee multimediareeksen worden vertoond over Brugge. Je bezoek kan afgerond worden in de praathoek.

“We denken na vijftig jaar nog niet aan stoppen! De toekomst biedt ons nog heel wat mogelijkheden om de fotografie te beoefenen, terwijl de steeds evolu- erende trends in de fotografie en de ons omringende technologie ons kunnen blijven boeien”, vertelt men. Benieuwd? Neem dan zeker eens een kijkje op de website: www.studio1brugge.be. Daarop kan je de portfolio’s van leden bekij- ken. En uiteraard moet je ook zeker een bezoekje brengen aan de tentoonstel- ling! Van vrijdag 26 tot en met maandag 29 oktober telkens van 10 tot 18 uur in het Meersenhuis, Oostmeers 3 te Brugge. Gratis toegang!

Studio 1 ontvangt de titel van ‘Koninklijke Maatschappij’

Op dinsdag 9 oktober overhandigde de provinciegouverneur Carl Decaluwé het brevet van ‘Koninklijke Maatschappij’ aan onze fotoclub.

foto Brugs Handelsblad

zie https://www.west-vlaanderen.be/artikel/veertien-verenigingen-ontvangen-de-titel-van-koninklijke-maatschappij