Activiteiten

Besprekings- en beoordelingsavonden

Op regelmatige tijdstippen staat een beoordelingsavond op het programma.  Telkens is er een opgelegd onderwerp en een vrij onderwerp.  Elk clublid kan per onderwerp (vrij of thema) 3 werken voorleggen tijdens de vergadering.

Het is de bedoeling om het niveau in de club te handhaven en te verbeteren.

Het is echter GEEN wedstrijd en er is ook geen wedstrijdsfeer daar rond.

We leren uit onze fouten en proberen vooral positieve en opbouwende kritiek te geven.

Demo- en praktijkavonden

Soms is het wat meer didactisch en komt een eigen lid zijn ervaringen mededelen of een thema bespreken.  Het zijn werkelijk doe-avonden waarbij de theorie aan de praktijk wordt getoetst.  De gemaakte proeven of opnamen worden in een latere vergadering besproken en geëvalueerd.

Enkele onderwerpen: belichting, gebruik van flits, opstelling voor studio-portretopnamen of voor stilleven, dichtbijopnamen…..

Gastsprekers

Tussendoor wordt ook beroep gedaan op meer ervaren mensen van buiten de club. Deze behandelen ook een bepaald luik van de fotografie of komen eigen werken voorstellen en bespreken.

Bespreken van foto's

Reeksen geprimeerde werken van vorige wedstrijden worden opgevraagd bij onze begeleidende federaties en worden in een open discussie besproken in de club.

Het komt erop aan technieken te detecteren en inspiratie opdoen. Ook de trends in de fotografie worden op deze wijze op de voet gevolgd.

Reeksen

Alle leden kunnen een zelfgemaakte reeks voorstellen met eigen apparatuur of met de apparatuur van de club. Het zijn zowel reisimpressies, als documentaire reeksen. Maar ook kortreeksen over een bepaald geliefd onderwerp.

Fotosessies

Nu en dan gaat de club op locatie fotograferen. De leden worden begeleid.

Telkens wordt een gepaste locatie gezocht afgestemd op een bepaald thema of onderwerp.

Uitstappen

Om de vriendschapsbanden aan te halen voorziet de club ook regelmatig in wat gezelligheid onder de vorm van uitstappen. Enerzijds daguitstappen per wagen, anderzijds een weekenduitstap. 

Fotografie

Alle technieken komen in principe aan bod.

Meerdere van onze leden volgden een cursus fotografie en beoefenen de digitale beeldverwerking.

Ervaring wordt uitgewisseld.

Tentoonstelling

Jaarlijks wordt een fototentoonstelling georganiseerd.

Dit is het doel waarnaar gestreefd wordt: met de club naar buiten komen en ons voorstellen. We houden op deze manier ook contact met collega-clubs.

De foto's worden zowel op scherm getoond als in afgedrukte vorm.  Eveneens is ruimte voor digitale projecties.