Audacity

Installatie :

  • audacity win 123.exe downloaden van het net
  • Installatie starten door aanklikken

 Lame MP3 encoder installeren

  • Lame downloaden en uitpakken naar een te onthouden map.
  • Wanneer u voor de éérste maal een MP3 bestand inlaadt zal Audacity vragen waar lame_enc.dll staat. Dit beantwoorden en daarmee is deze installatie af.

 Handleiding en reference downloaden en uitprinten (zeer compact en zeer goed)

Inladen muziek en tekstbestanden

MENU:Bestand nieuw

Project audio importeren……(muziek inladen) = spoor 1

Project audio importeren…….(tekst inladen) = spoor 2

Project audio importeren…….(willekeurig muziekstuk inladen als hulpmiddel) = spoor 3

Labelspoor aanmaken

EXTRA: Derde spoor volledig selecteren en stil maken 

Bewerken

In spoor 2 een stukje tekst selecteren

Cursor plaatsen in spoor 3 en plakken waar de tekst moet starten

Alle stukjes tekst op de juiste plaats zetten in spoor 3

Verschuivingen aanbrengen door knippen en plakken van stille strookjes( kan vrij nauwkeurig!)           

Opmerking:u kan ook kopiëren en plakken maar dan verlengt u de klankband.Ook dit kan nuttig zijn bvb. Om alle teksten ineens te verschuiven. Als alle tekstjes op hun plaats staan kan nu het muziekvolume aangepast worden met de envelope functie (in spoor 1) 

Spoor 2 stil maken (verder niet meer nodig) 

Labels plaatsen als referentie of als marker voor de AV presentatie

Afsluiten

  • Exporteren naar WAV of MP3 of Ogg en uw klankband is klaar.
  • Labels exporteren
  • Uiteindelijk het project opslaan voor latere bewerkingen