Paul Gheyle

Op 16 maart 2012 kreeg onze fotoclub de kans om een bezoek te brengen aan de studio van fotograaf Paul Gheyle.  Via de ruime winkel kwamen we terecht in een indrukwekkende studio.

Paul startte 33 jaar geleden met fotografie als hobby.  Hij was jarenlang lid van de plaatselijke fotoclub ‘diagonaal’. Hij werkte toen nog in Antwerpen en werd het pendelen beu.  Daarom volgde Paul een professionele opleiding in de fotografie.  19 jaar geleden opende hij in zijn Lissewege een fotozaak. 7 jaar geleden werd dan de studio bijgebouwd.
Naast het fotograferen op zelfstandige basis, is Paul ook lesgever bij Syntra.  Daar doceert hij het vak portretfotografie in dag- en avond-onderwijs.   Wij kregen een voorproevertje van de cursus.
Soort publiek
Het publiek is belangrijk bij portretfotografie.  Gewone klanten kennen meestal weinig van fotografie: zij vinden het belangrijker dat ze er mooi opstaan en het fototechnische speelt meestal niet mee.
Reportageflitsers
Reportageflitsers zoals de Nikon SB900 zijn zeer performant en handig op locatie.  Met wat handigheid kun je er een kleine softbox op monteren.  Nadeel is dat je geen pilootlicht ter beschikking hebt.  Een reportageflitser is echter steeds een harde lichtbron, zelfs bij gebruik van een diffusor.
Lichtratio
De ratio van de belichtingsbronnen is de verhouding van de lichtsterkte van de verschillende lichtbronnen.  Even sterke lichtbronnen hebben een ratio 1:1.  Zij  geven een platte maar natuurgetrouwe foto.  Een visagiste zal graag een foto ontvangen waarbij al haar werk te zien is, dit is een uitzonderlijk geval waarin je dergelijke lichtopstelling kan gebruiken.
Bronnen van verschillende sterkte (bijvoorbeeld 1:128 of 7 stops verschil) geven een karaktervolle foto.
Gepaste verlichting
De lichtopstelling moet steeds aangepast zijn aan het onderwerp.  Je moet bij een fotoshoot continu de plaatsing van de lichtbronnen variëren en er mee experimenteren.  De grootte van de lichtbron moet in verhouding staan met het onderwerp. Een softbox van 40x40 cm is een grote lichtbron t.o.v. een klein onderwerp zoals een trouwring.  Dezelfde softbox is t.o.v. een persoon een zeer kleine lichtbron.
Plaats van de lichtbron
Plaats je de lichtbron zeer dicht bij het onderwerp, krijg je een zacht licht.  Plaats je de lichtbron ver, dan krijg je een hard licht.  De zachtste belichting in een studio bekomt men met een softbox gericht en weerkaatst op een reflectiescherm.
Koop bij voorkeur geen te sterke flitsers (300 à 500) en begin steeds op de laagste stand.
Strijklicht is zeer mooi maar moet passend zijn voor het onderwerp.  Dit is bijvoorbeeld zeer mooi op een naakt lichaamsdeel, maar minder geslaagd op een zwarte pull.
Photoshop
We moeten beseffen dat er aan ieder toestel grenzen zijn.  Daarom is het soms noodzakelijk om foto’s na te bewerken.  De bewerkingen die Paul doorvoert in Photoshop beperken zich meestal tot het “doordrukken “ of “tegenhouden” op bepaalde plaatsen van de foto en ook hierin moet je niet overdrijven. Je basisfoto moet goed zijn!
Schaduwen
Hoe groter de bron hoe zachter de schaduwen zijn.  Op locatie kan de zon via een licht doorzichtig scherm omgebouwd worden tot een zachte lichtbron. Zoniet blijft de zon een zeer harde lichtbron, met zeer harde schaduwen tot gevolg.  De mooiste foto’s worden gemaakt in de schaduw !
Licht meten
Met de flitsmeter wordt steeds gemeten op de plaats waar een normale huid-tonaliteit wordt verwacht. Op deze waarde moet je het hoofdlicht instellen.  Alle andere toegevoegde lichtbronnen bepalen de restsfeer van de foto.
Hoe dichter de lichtbron bij het onderwerp staat, hoe juister de belichting moet gemeten worden.
Lenzen en instellingen
Paul Gheyle fotografeert met een toestel met kleine sensor, bij diafragma gemiddeld 5.6 en stelt steeds scherp op de ogen.
Als lens is de standaard voor hem een zoom 70 – 200 mm en soms een 300 mm.
Vaste lenzen zijn kwalitatief beter maar minder handig in een studio.  Werk je bijvoorbeeld met kinderen, dan moet snel kunnen ingezoomd worden en heb je geen tijd om lenzen te verwisselen.
Het gezicht, vooral de ogen moeten correct zijn uitgelicht. Dan is de foto reeds voor 80% geslaagd.
Gezichtsbedrog
Hou er rekening mee dat schaduwen zoals je ze werkelijk ziet steeds harder over komen op de foto. Fotograferen is de kunst om iets te creeren wat niet zichtbaar is.
Invulflits
Soms is naast het hoofdlicht nog een invullicht nodig.  Het invullicht mag de foto niet beïnvloeden. Experimenteer eerst op de laagste stand en dan verder.
Kleur van de studio
De ideale kleur voor een studio  is zwart.  Dit is echter afschrikkend voor mens en vooral kinderen. Daarom heeft Paul voor zijn studio wit gekozen. Ongewenste reflecties werkt hij weg door het plaatsen van zwarte schermen rondom het onderwerp. Een zwart scherm kan op het lichaam ook een leuke donkere reflectie geven.
High-Key
Een high-key foto kan je maken door frontaal een zachte softbox op te stellen doorheen twee in fuik opgestelde witte schermen.
Low-Key
Bij low-key fotografie gebruik je zeer schaarse belichting.
Warm / koud licht techniek
Bij deze techniek wordt gewerkt met de  kleurtemperatuur.  Het geeft een mooie, eerder onnatuurlijk resultaat.
Zoek een geschikte achtergrond waarvoor een persoon wordt opgesteld.  Bij voorkeur bij weinig licht, dus tegen de avond.  De achtergrond moet meerdere meters achter de persoon liggen, anders werkt het niet. De achtergrond mag nauwelijks belicht worden.
Zorg nu voor de instellingen van een perfecte belichting op de persoon door gebruik van één flitser met softbox.  Plaats nu een amber/geel filter op de flitser of softbox.
Maak de opname.  Deze opname is onnatuurlijk geel/oranjeachtig.
Corrigeer nu deze oranje-achtige kleur.  Maak hiervoor eenzelfde opname op een grijskaart.
Bij het bewerken van de foto klik je met het grijspipetje op de grijskaart. Daardoor wordt de oranjezweem terug gecorrigeerd naar normale kleuring.
De achtergrond die niet door de flitser werd bereikt wordt nu mede door deze correctie beïnvloed en wordt blauwachtig. (het complementaire kleur van de filter).
Het onderwerp heeft nu een warme kleur; de achtergrond heeft nu een koude kleur.
Windowfotografie
Eén van de mooiste lichtbronnen is een vensterraam waar een gesluierde hemel doorheen schijnt.  Gordijnen zijn dan meestal nog een hulpmiddel om het licht te richten en te regelen.


Ten slotte maakte Paul nog de volgende vergelijking: fotograferen is als koken, als je letterlijk het recept volgt, dan kan je niet koken.  Je moet leren proeven!  Je moet de omstandigheden aanvoelen en interpreteren. Daarom is het noodzakelijk om je mislukte foto’s bij te houden, zodat je eruit kan leren.

Dank u Paul, het was een fijne boeiende avond.

Martin & Dany