Jacques Sonck

Op 17 april kwam fotograaf Jacques Sonck praten over "sociale fotografie".

Jacques SONCK (°1949) studeerde fotografie aan het Narafi in Brussel en behoort in België tot een eerste generatie fotografen die een formele opleiding genoten. Naast zijn professionele activiteiten (tot voor kort was hij fotograaf bij de Cultuurdienst van de Provincie Antwerpen) wijdt hij zich sinds medio jaren 1970 aan persoonlijke projecten. Hij woont in regio Gent en maakt zijn beelden voornamelijk in Gent, Antwerpen, Brussel. In 2014 won hij nog de cultuurprijs van de stad Gent. Read More Jacques had vijftig werken meegebracht. Hijzelf betittelt het als “straatfotografie” en “studiofotografie” onder de noemer documentaire sociale portretfotografie. Hij begon in de jaren zeventig met deze reeks. Toen was zwart-wit de norm. Jacques werkt nog steeds in zwart-wit aangezien kleur geen toegevoegde waarde heeft voor dit thema. Jacques zoekt het niet alledaagse, het afwijkende van de norm. Dit alles zonder er spot mee te willen drijven. De meeste foto's komen tot stand na een toevallige ontmoeting. Er is geen tijd voor een gemoedelijk praatje, vaak kent Jacques niet eens de naam van de geportretteerde. De foto moet een misterie blijven, zonder verhaal of boodschap. Het is aan de kijker om een eigen verhaal te verzinnen. We zagen indringende portretten van excentrieke figuren uit alle lagen van de bevolking. De nadruk ligt op de mens en niet zozeer op de omgeving. Het decor is meestal een eenvoudige muur of een egale achtergrond. Jacques ziet zichzelf als een verzamelaar van sociale portretten. Hij zoekt bewust mensen die net iets anders zijn of zich anders vertonen.