Histogram

Het ideale middel om de belichting te verbeteren is het histogram. Dit is een grafische weergave van de helderheid van de afbeelding. Verticaal zie je het aantal pixels. De horizontale as verklapt de bijbehorende helderheidswaarden, van 0 (aan de linkerkant) voor het diepste zwart tot 255 (aan de rechterkant) voor het witste wit. Bij een juiste belichting zijn de verschillende helderheden evenwichtig over het histogram verdeeld. Maar je hebt ook foto’s die bewust sterk naar licht (high-key) of naar donker (low-key) neigen.

Bij onderbelichting zit het zwaartepunt van het histogram links, terwijl bij overbelichte foto’s het ‘berglandschap’ juist naar rechts overhelt. De kwaliteit van de meeste foto’s gaat erop vooruit als je het linker en rechter driehoekje onder de horizontale as naar de voeten van dit berglandschap schuift. In Photoshop Elements kun je het histogram aanpassen via Verbeteren, Belichting aanpassen, Niveaus. Bij Paint Shop Pro XI kies je voor Aanpassen, Helderheid en contrast, Histogram aanpassen.